سیاستهای حفظ حریم شخصی

اپس ایران و زیرمجموعه های آن همگی بر روی سرور های قدرتمند و امن بنا شده اند. امنیت فعالیت های شما شامل جست و جو، مطالعه و دانلود های شما به صورت کاملاً امن بر روی پروتکل های SSL صورت میگیرد و اطلاعات آن با بالاترین ضریب امنیت نگهداری میشود. همچنین این اطلاعات به هیچ عنوان در اختیار اشخاص سوم و نهادهای نظارتی قرار نخواهد گرفت.

سیاست های حفظ حریم خصوصی در شبکه بلاکچین

همچنین کلیه تراکنش های مالی و خریدهای شما در شبکه بلاکچین صورت میگیرد. بلاکچین یک شبکه کاملاً امن در زیرساخت اینترنت است که کلیه مراودات مالی در آن به صورت End-to-End کدگذاری شده اند و دسترسی به آنها غیرممکن است. بنابراین هیچ یک از اطلاعات تراکنش های شما (فرستنده، شبکه جا به جا کننده، گیرنده و…) حتی برای اپس ایران قابل شناسایی نیست.